Bestuur aan het woord

2018 was een goed jaar. Met een inzamelpercentage van 47,4 procent behaalde Stibat opnieuw de wettelijke doelstelling. Dat was onder andere te danken aan een mooie stijging van de fijnmazige inzameling met ruim 9 procent in vergelijking met 2017. Maar ook het jaar waarin Jan Bartels, na 23 jaar betrokken te zijn geweest bij Stibat, de organisatie verliet. En Arie de Jong zijn intrede deed als directeur.

In 2018 draaiden op de Nederlandse radio verschillende reclamespots van Stibat. In die spots werden mensen opgeroepen batterijen en accu’s gescheiden in te zamelen en werden ze geïnformeerd over de verschillende inleverpunten. Met het beoogde effect! De inzameling via de inleverpunten ging met ruim 9 procent omhoog. Die communicatie heeft dus zeker haar doel bereikt.

Algemeen verbindendverklaring

Een andere mooie overwinning was de goedkeuring van de algemeen verbindendverklaring (AVV) voor het inzamelnetwerk. Stibat is uniek wat betreft kennis en het uitgebreide (inzamel)netwerk. Dat kostte de afgelopen decennia de nodige investeringen. Andere aanbieders moeten nu met een gelijkwaardig alternatief komen, die normen zijn nu vastgelegd. Zo creëert de AVV een level playingfield. En stelt het ons in staat freeriders aan te pakken. Een fundament onder de organisatie.

Duurzaamheid essentieel

Wij zitten in een markt waar duurzaamheid essentieel is. Daarbij kijken we naar hoe we de recycling zo efficiënt mogelijk maken, maar ook de inzameling en logistiek. Een interessante pilot op dat vlak was die van de decentrale inzameling. Het idee is dat onze vrachtauto’s de opgehaalde batterijen op verschillende plekken in het land verzamelen en nog maar eenmaal per week naar het sorteercentrum in Lelystad rijden. Daardoor maken ze minder kilometers en wordt inzamelen met een elektrische vrachtauto mogelijk. De uitkomsten zijn positief en dit initiatief sluit helemaal aan bij Stibat. Het zal mooi zijn om te zien hoe zich dat verder ontwikkelt.

Veerkracht

2018 was ook een roerig jaar. Het was het jaar waarin Jan Bartels vertrok. In de loop van het jaar ontstond een onoverbrugbaar verschil binnen het bestuur. In goed onderling overleg heeft Jan zijn taken als directeur en bestuurslid van uitvoeringsorganisatie Stibat neergelegd. We willen hem nadrukkelijk bedanken voor alles wat hij heeft gedaan. In 23 jaar tijd heeft hij ongelofelijk veel betekend voor de organisatie en de branche. Ondertussen pakten Arie de Jong en het team van Stibat de veranderingen goed op. Ondanks de woelige periode voldeed de organisatie aan alle doelstellingen. Stibat bleek een veerkrachtige organisatie, die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Wij als bestuur hebben er alle vertrouwen in.

Laurens ten Horn
Rob Lelieveld
Bestuur Stibat