Organisatie en team

Stibat staat onder leiding van een bestuur en wordt bijgestaan door een bureau onder leiding van een directeur. Per 31 december 2018 had Stibat 10,40 fte’s. Stibat hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001: 2015. Voor dit systeem zijn we gecertificeerd. Jaarlijks voert Lloyd’s Register Quality de externe audit uit.

Stibat verzorgt de inzameling en recycling van afgedankte batterijen en accu’s voor deelnemende producenten (fabrikanten en importeurs) van Stichting Batterijen en Stichting EPAC. Dat gebeurt op basis van het Besluit en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008. De regeling bevat regels over het afvalbeheer en het gebruik van gevaarlijke stoffen in batterijen en accu’s. De manier waarop Stibat invulling geeft aan de wettelijke verplichtingen staat beschreven in een collectieve mededeling die ze heeft ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Van links naar rechts: 1. Wendy Wielink (Coördinator Producenten Services) 2. Harm Noorman (Manager Producenten Services) 3. Gert Jan van Huuksloot (Manager Landelijk Dekkend Netwerk) 4. Joas van Lent (Manager Logistiek en Recycling) 5. Anja Noordijk (Financieel Medewerkster) 6. Steffie de Bont (Online Marketeer) 7. Sandra Stougje (Medewerkster Logistiek en Recycling) 8. Jeanine van Dijk (Manager Marketing en Communicatie) 9. Marlene Massaar (Secretariaat) 10.  Carolina Boer-Pavon (Medewerkster Producenten Services) 11. Arie de Jong (Directeur) 12. Marijke Holleman (Secretariaat). Niet op de foto: Fred Knulst (Business controller), Larissa Ratoube (Administratief Medewerkster), Marianne Switzar (Medewerkster Landelijk Dekkend Netwerk).

 

 

Colofon

Stibat
Röntgenlaan 7
2719 DX Zoetermeer

e info@stibat.nl
t 079 – 363 20 90

Postbus 719
2700 AS Zoetermeer