Over Stibat

In 1995 werd de producentenverantwoordelijkheid van kracht. Producenten (fabrikanten en importeurs) van batterijen en accu’s hebben vanaf die tijd de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid om batterijen in te zamelen en te recyclen. Om dit goed aan te pakken, bundelden de producenten hun krachten en richtten Stichting Batterijen met uitvoeringsorganisatie Stibat op. In 2017 werd Stibat een onafhankelijke stichting, voluit genaamd Stichting Stibat Services. Stibat voert de wettelijke taken uit voor onder meer Stichting Batterijen (draagbare en industriële batterijen) en voor Stichting EPAC (fietsaccu’s).

Advies en ondersteuning

Bijna 25 jaar later onderhouden we een fijnmazig inzamelnetwerk met ruim 25.000 inleverpunten. Ook verzorgt Stibat voorlichting aan consumenten, onder andere via de websites, social media en de radiospots. Verder blijven we continu investeren in een efficiënte en vooral veilige ophaaldienst. Op die manier kunnen we batterijen op verantwoorde wijze inzamelen en recyclen en voldoen we aan de Europese wet- en regelgeving.

Circulaire economie

Voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem, het water en de lucht terechtkomen. Dat staat voor ons voorop. En tegelijk grondstoffen besparen. Stibat biedt verantwoorde diensten en oplossingen die bijdragen aan een circulaire economie van batterijen en accu’s. We geven grondstoffen uit batterijen en accu’s een tweede leven, bijvoorbeeld als pan, kaasschaaf of fiets. Zo streven we naar maximaal hergebruik van producten en grondstoffen en minimaliseren we de waardevernietiging.

Veilig, verantwoord, duurzaam

Een veilige, verantwoorde inzameling en recycling én zorg voor het milieu. Dat is niet alleen een mooi streven; we voegen de daad bij het woord. Zo ontwikkelden we Ecotest, een test die in kaart brengt hoe milieuvriendelijk en efficiënt processen verlopen. Onze vrachtwagenchauffeurs zijn ADR-gecertificeerd voor het veilige vervoer van gevaarlijke stoffen en onze vrachtauto’s zijn volgens ADR-wetgeving ingericht. Ook is Stibat ISO-gecertificeerd. Kortom, organisaties die advies of ondersteuning willen of op zoek zijn naar een betrouwbare partner voor batterijeninzameling en -recycling, kunnen bij Stibat terecht.