Resultaten 2018

Stichting Batterijen

Stibat zorgt namens Stichting Batterijen voor de uitvoering van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid en biedt een collectieve oplossing voor producenten (fabrikanten en importeurs) van draagbare en industriële batterijen. In dit jaarverslag staan de resultaten op het gebied van de vier compliance-taken: het realiseren van het wettelijk vastgestelde inzamelpercentage, het verzorgen van een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten, het realiseren van de wettelijk vastgestelde recyclingefficiency en het informeren van consumenten over het belang van gescheiden inzameling. Ook verzorgen we namens de producenten de verplichte registratie én de rapportage aan de overheid van het gewicht van de batterijen en accu’s die ze jaarlijks op de Nederlandse markt brengen.